Làm Kế Toán Thuế Có Khó Không?

Published on 25 Tháng Mười Hai, 2018

Kế toán thuế đóng vai trò rất quan trong trong tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, có thể nói rằng đây là một lĩnh vực mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần đến. Kế toán thuế sẽ là một công việc khó đối với những ai lười học và ngược lại đối với những ai chăm chỉ, ham học hỏi thì kế toán thuế sẽ là một công việc rất dễ đối với họ. Mặc dù kế toán thuế là một trong những chuyên ngành của ngành kế toán, nhưng giữa luật thuế với luật kế toán không giống nhau hoàn toàn, mà giữa chúng sẽ có những nghiệp vụ được hạch toán tương đồng nhau và sẽ có những nghiệp vụ được hach toán đối lập nhau. Có một bất cập của luật thuế ở Việt nam là thường năm nào cũng thế, luật thuế có rất nhiều thay đổi, bởi  thế mà những người kế toán thuế phải theo dõi, cập những những thay đổi về luật thuế một cách thường xuyên để tránh gây ra những rủi ro, cho doanh nghiệp làm tổn thất đến nguồn tài chính của doanh doanh nghiệp cũng như làm mất uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Kế toán thuế là một lĩnh vực mà tất cả những công việc liên quan đều được thực hiện theo đúng những quy định mà luật thuế đưa ra, Hiện nay, có rất nhiều sinh viên mới ra trường, hầu như họ không thể hình dung ra kế toán thuế sẽ là những công việc gì, và những công việc đó có phức tạp hay không. Một người kế toán thế muốn thực hiện tốt công việc của mình thì họ phải đồng thời vừa hiểu được cả luật kế toán và luật thuế thì khi đó họ mới xử lý được các nghiệp vụ một cách dễ dàng. Trung tâm kế toán thiên ưng chúng tôi – là một trung tâm chuyên đào tạo và cung cấp các phần mềm trong ngành kế toán cho các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ mô tả công việc mà một người kế toán thuế sẽ phải làm để giúp cho độc giả – những người sẽ và đang làm trong ngành kế toán thuế hiểu rõ hơn những công việc mà một người kế toán.

1 Kế toán thuế sẽ làm những công việc gì vào dịp đầu năm?

Kê khai và nộp tiền thuế môn bài là một công việc đầu tiên của bất kỳ một người kế toán thuế nào cũng phải làm. Thuế môn bài là loại thuế được thu vào đầu năm và thời hạn nộp thuế môn vào được xác định là ngày 31 tháng 01. Các doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế môn bài cho cả năm hoạt động nếu như các doanh nghiệp đó đăng ký kinh  doanh, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 táng đầu năm, và các doanh nghiệp sẽ chỉ nộp ½ thuế môn bài nếu như các doanh nghiệp đó đăng ký kinh doanh,  được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm. Đối với các doanh nghiệp mà mới thành lập tì khi nộp thuế môn bài các doanh nghiệp đó phải nộp thêm tờ khai thuế môn bài, đồng thời khi thành lập doanh phải khai báo với cơ quan thuế các thông tin về việc mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp, đăng ký chữ ký số ( kê khai thuế qua mạng ), chuẩn bị hồ sơ thuế ban đầu và nộp lên cho thuế,…

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nộp tờ khai thuế : thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo quý, năm. Đối với những doanh nghiệp, tập đoàn lơn thì nộp tờ khai thuế : thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tháng. Lưu ý đầu năm kế toán thuế phải nộp tờ khai thuế của  tháng 12 hoặc là quý IV của năm trước cho cơ quan thuế. Thời hạn nộp tờ khi thuế vào đầu năm nếu nộp theo tháng ( tháng 12 ) là ngày 20/ 01 và ngay 30/ 01 sẽ là thời hạn cuối cùng nộp tờ khiai thuế đầu năm nếu doanh nghiệp áp dụng nộp theo quý ( quý IV ). Ngoài ra đầu năm kế toán thuế còn phải nộp tờ khai thuế thu nhập tạm tính của quý IV năm trước, đây là khoản thuế phát sinh của doanh nghiệp trong quý IV, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính sẽ được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp  = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có))        X Thuế suất thuế TNDN

Trong đó :

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định )

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Đồng thời kế toán thuế còn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm trước cho cơ quan thuế và có thời hạn nộp là 30/01. Các doanh nghiệp thường có 2 loại hóa đơn đó là hóa đơn do chính doanh nghiệp tự in, đặt in, hoặc hóa đơn mua của cơ quan thuế và các hóa đơn thu cước dịch vụ nư hóa đơn tiền nước, tiền điện, tiền điện thoại, tiền vé, các hóa đơn về các dịch vụ của ngân hàng,.. Mỗi loại hóa đơn sẽ phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo phương thức khác nhau.

2 Mỗi ngày kế toán thuế phải làm những công việc gì?

Thu thập, xử lý, sắp xép và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán cùng loại ( hóa dơn thuế gia trị gia tăng đầu vào, hóa đơn thuế giá trị gia tăng bán ra, chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, …)

Kế toán thuế là người thu nhập các hóa đơn chứng từ ( hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra ) của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra trong doanh nghiệp, các hóa đơn chứng từ này là căn cứ giúp kế toán thuế thực hiện các công việc kê khai, hạch toán, nộp thuế cho doanh nghiệp.

Sau khi kế toán thuế thu thập các hóa đơn, chứng từ liên quan thì lúc này kế toán thuế phải kiểm tra các hóa đơn, chứng từ có hợp lý , đúng quy định hay không

Một hóa đơn được gọi là hợp pháp, hợp lý, hợp lệ khi hóa đơn đó đảm bảo được những yếu tố sau đây:

 • Các nội dung có trên hóa đơn phải được ghi rõ ràng và đầy đủ
 • Nội dung ghi trên hóa đơn giữa các liên phải trùng khớp với nhau.
 • Sử dụng hóa đơn theo đúng từng loại hàng hóa dịch vụ
 • Đối với hóa đơn tự in, tự đặt thì phải thông báo phát hành trước khi sử dụng, đối với các hó đơn bán hàng ( hóa đơn đầu ra ) thì doanh nghiệp phải mua trực tiếp tại chi cục thuế hoặc cục thuế

Việc xác định hợp lý , hợp lệ các thông tin ghi trên hóa đơn là điều kiện căn cứ cho việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào ( tk 133 ) và các chi phí được trừ có liên quan đến việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và thuế giá trị gia tăng phải nộp của doanh nghiệp.

Nếu hóa đơn không tuân thủ theo đúng một trong các điều kiện trên thì hóa đơn đó sẽ được cho là bất hợp pháp. Và khi phát những trường hợp hóa đơn bất hợp pháp thì người kế toán thuế phải tiến hành xử lý ngay, nếu doanh nghiệp không xử lý những hóa đơn sai phạm đó thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo pháp luật.

Kế tóa thuế luôn luôn phải sắp xếp các hóa đơn, chứng từ cùng loại lại với nhau và lưu trữ chúng một cách cẩn thận tránh làm rách, nát, hỏng, mất hóa đơn chứng từ. Nếu trường hợp doanh nghiệp làm mất, hỏng,… hóa đơn, chứng từ thì phải làm biên bản hoặc báo ngay cho cơ quan thuế để kịp thời xử lý. Tùy từng loại hóa đơn sẽ có thời gian lưu trữ khác nhau khoảng từ 5 năm đến 10 năm.

3 Hàng tháng kế toán thuế phải làm những công việc gì?

 • Hàng tháng kế toán thuế của doanh nghiệp phải lập tờ khai thuế gia trị gia tăng nộp cho cơ quan thuế. Trường hợp áp dụng hình thức kê khai thuế theo tháng thường là các doanh nghiệp lớn có doanh thu hàng tháng trên 50 tỷ đồng, bởi vì đối với những doanh nghiệp này thường công việc họ rất nhiều hoặc liên quan đến nhiều ngành nghề khác nhau, vì thế số nghiệp vụ kinh tế phát sinh là rất lớn, vì vậy họ phải kế khai thuế theo từng tháng một để tránh việc xử lý nhiều nghiệp vụ trong cùng một lúc.
 • Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tháng và các loại thuế khác ( nếu có ). Trường hợp các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động dưới 12 tháng thì sẽ phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế.
 • Thời hạn cuối cùng nộp tờ khai thuế vào ngày 20 của tháng kế tiếp.

4 Hàng quý kế toán thuế phải làm những công việc gì?

Trường hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường đăng ký áp dụng hình thức nộp thuế theo quý, vì các loại hình doanh nghiệp này số nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường rất ít. Các doanh nghiệp này thường có

Cuối mỗi quý người kế toán thuế phải thực hiện các công việc sau đây:

 • Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng kèm theo các bảng kê hàng hóa , dịch vụ bán ra và các phụ lục có liên quan. Khi doanh thu của doanh nghiệp dưới 50 tỷ đồng.
 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo đúng mẫu quy định ( theo quý ). Thu nhập cá nhân dưới 50 triệu đồng.
 • Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo từng mấu số khác nhau tùy vào từng đối tượng doanh nghiệp ( có thể là doanh nghiệp xác định được chi phí thực tế phát sinh, hoặc là không xác định được chi phí thực tế phát sinh ). Thời hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp áp dựng hình thức nộp thuế theo quý chậm nhất vào các ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/01.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

5 Cuối năm kế toán thuế phải làm những gì?

Cuối năm thường là nhứng khoảng thời gian rất bộn rộn đối với những người làm kế toán. Thời gian này thường có rất nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đồng thời đây cũng là thời gian mà các kế toán hoàn thành các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Với một người kế toán thuế cuối năm họ phải thực hiện nhưng công việc sau:

 • Lập báo cáo tài chính năm, các báo cáo tài chính đó bao gồm 5 loại: bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, áo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Các báo cáo này liên quan đến tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp trong năm.
 • Cuối năm kế toán thuế phải thực hiện công việc là lập tờ khai quyết toan thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp của năm. Đây là một nhiệm vụ bắt buộc của bất kỳ một người kế toán thuế nào và cũng là nhiệm vụ của tất cả các doanh nghiệp.

Như vậy ta có thể hình dung công việc của một người kế toán thuế không khi nào là đơn giản. Nếu bạn muốn làm việc ở vị trí này đòi hỏi bạn phải cố gắng, nỗ lực và quan trọng là bạn phải nắm bắt được các thông tin của luật thuế một cách kịp thời đồng thời áp dụng chính xác luật thuế vào từng trường hợp cụ thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoyed this video?
Làm Kế Toán Thuế Có Khó Không
"No Thanks. Please Close This Box!"