Có Nên Làm Kế Toán Bán Hàng Không?

Published on 25 Tháng Mười Hai, 2018

Nghề kế toán có rất nhiều lĩnh vực kế toán khác nhau như lĩnh vực kế toán bán hàng, kế toán kho, kế toán sản xuất, kế toán ngân hàng, kế toán quỹ tiền mặt,… lĩnh vực kế toán nào cũng quan trọng với doanh nghiệp và mỗi lĩnh vực kế toán lại có những nhiệm vụ khác nhau nhưng chúng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau để giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Sau đây chúng ta sẽ lấy lĩnh vực kế toán bán hàng làm đại diện cho ngành kế toán, tìm hiểu một số đặc điểm mà lĩnh vực kế toán bán hàng có.

Có Nên Làm Kế Toán Bán Hàng Không?

Có Nên Làm Kế Toán Bán Hàng Không?

Kế toán bán hàng là gì?

Khái niệm: Kế toán bán hàng là một lĩnh vực quan trọng của ngành kế toán, có nhiệm vụ ghi chép sổ sách, kiểm tra, xử lý, giải quyết các nghiệp vụ liên quan đến kế toán bán hàng và các công việc khác liên quan đến bán hàng như tiếp khách, soạn thảo các bản hợp đồng,…

Trong một nghiệp vụ phát sinh của kế toán bán hàng có liên quan đến 1 hoặc 2 lĩnh vực kế toán khác ngoài lĩnh vực kế toán bán hàng.

Ví dụ: Ngày 20/10/2018 khách hàng A có mua của doanh nghiệp một lô hàng trị giá 50 triệu đồng, khách hàng A đã thanh toán 50% số tiền hàng bằng tiền gửi ngân hàng, số còn lại khách hàng chưa thanh toán , thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hóa bán ra phải chịu là 10%

Định khoản:                 Nợ tk 112: 25000000

Nợ tk 131: 30000000

Có tk 511: 50000000

Có tk 333: 5000000

Nghiệp vụ này vừa liên quan đến kế toán bán hàng, vừa liên quan đến kế toán ngân hàng.

Kế toán bán hàng đóng vai trò như thế nào trong lĩnh vực kế toán?

Kế toán bán hàng đóng vai trò quan trọng là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng. Kế toán bán hàng đồng thời làm cả 2 nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực bán hàng đó là vừa là một người quản lý, vùa là một người bán hàng cho doanh nghiệp. Chức năng kế toán bán hàng trong vai trò của một nhà quản lý được thể hiện trong việc quản lý các hoạt động bán hàng, quản lý doanh thu của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ bán ra,… Chức năng của kế toán trong vai trò của một người bán hàng được thể hiện thông qua việc kế toán bán hàng theo dõi doanh thu hoạt động hàng ngày, hàng tháng, hàng quý của doanh nghiệp để từ đó đưa ra được  phương pháp bán hàng hợp lý nhằm giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn.

Kế toán bán hàng là người trực tiếp nắm bắt các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng. Hơn nữa kế toán bán hàng còn có vai trò quan trọng trong việc quản lý, thực hiện, tuân thủ các chính sách do doanh nghiệp và nhà nước quy định trong lĩnh vực bán hàng, kiểm soát các hoạt động trong nền kinh tế vĩ mô nhằm tạo động lực thúc đẩy quá trình kinh doanh được diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Việc cung cấp các thông tin về hoạt động bán hàng  như doanh thu bán hàng, số lượng sản phẩm tiêu thu cho các đối tác cũng là một vai trò quan trọng của người kế toán bán hàng để từ đó các đối tác, nhà đầu tư có quyết định đầu tư, hợp tác, cho vay hay không.

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng?

  • Kế toán bán hàng có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, chính xác các thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bán hàng vào các sổ bán hàng chi tiết và sổ bán hàng tổng hợp. Các thông tin liên quan đến bán hàng bao gồm: giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng, doanh thu bán hàng, số lượng hàng hóa mua vào, số lượng hàng hóa đã tiêu thụ, người kế toán bán hàng phải xác định kịp thời các thông tin này nhằm giúp doanh nghiệp xác định đúng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ở từng thời điểm.
  • Báo cáo tình hình và cung cấp các thông tin về các hoạt động kinh doanh cho nhà lãnh đạo, người quản lý bán hàng để doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh thích hợp.
  • Theo dõi, giám sát công tác bán hàng của doanh nghiệp, thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu, nguyên tắc về kế toán bán hàng ví dụ nguyên tắc hạch toán doanh thu hàng bán trả chậm, trả góp, hạch toán chi phí khi doanh nghiệp đóng vai trò là một đại lý ( chi phí hoa hồng đại lý được hưởng ), phản ánh đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm giúp doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh một cách chính xác.
  • Tính toán đúng các số liệu bán hàng phát sinh để phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính sau này.

Những công việc mà người kế toán bán hàng phải thực hiện?

Công việc hàng ngày của kế toán bán hàng:

  • Tập hợp tất cả các hóa đơn bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của các nghiệp vụ phát sinh trong ngày, sắp sếp lưu trữ hóa đơn theo từng loại hàng hóa để thuận lợi cho việc kiểm tra khi phát hiện có sai sót hoặc trong trường hợp có đoàn thanh tra kiểm tra.
  • Soạn thảo các hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ, làm báo giá. Báo giá là việc làm bảng giá cố định cho khách hàng theo giá mà trong bản hợp đồng đã ký kết hoặc là giá mà do hai bên đã thương lượng với nhau.
  • Theo dõi, kiểm tra thời hạn ký kết hợp đồng kinh doanh của doanh nghiệp và các bên liên quan.
  • Theo dõi và hách toán các hàng hóa, sản phẩm thuộc diện hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán.
  • Theo dõi, giám sát các loại hàng hóa nằm trong phạm vi được chiết khấu và trực tiếp tính chiết khấu thanh toán cho khách hàng.
  • Theo dõi các quá trình bán hàng
  • Theo dõi công nợ của khách hàng
  • Thực hiện việc tính toán chi phí bán hàng, doanh thu bán hàng và thuế giá trị gia tăng đầu ra của các loại hàng hóa, sản phẩm dịch vụ bán ra.
  • Phối hợp vớ kế toán hàng tồn kho để xác định chính xác số lượng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ còn trong kho và số lượng đã tiêu thụ.
  • Thực hiện việc lên kế toán thu nợ đối với khách hàng.

Công việc cuối ngày của kế toán bán hàng:

  • Tính tổng giá trị mà các loại hàng hóa dịch vụ và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra.
  • Báo cáo cho kế toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp biết số liệu về hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra để họ vào sổ chi tiết và sổ tổng hợp phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính sau này.
  • Cuối ngày kế toán bán hàng đối chiếu với thủ kho hoặc kế toán kho về số lượng hàng hóa ( nhập – xuất – tồn hàng hóa ).

Kế toán bán hàng phải đảm bảo những yêu cầu gì?

  • Kế toán bán hàng phải có kiến thức chuyên môn của một kế toán trong lĩnh vực bán hàng.
  • Biết sử dụng phầm mềm kế toán, phần mềm về tin học trong việc soạn thảo các hợp đồng.
  • Trung thực, cẩn thận.
  • Có khả năng trong giao tiếp.

Như vậy, công việc của một kế toán bán hàng không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, các nghiệp vụ của kế toán bán hàng không quá phức tạp, vì thế bạn có thể làm công việc của một kế toán bán hàng.

 

Enjoyed this video?
Có Nên Làm Kế Toán Bán Hàng Không?
"No Thanks. Please Close This Box!"